kvicksilver

NATALIE SUTINEN

ARTIST, DIRECTOR

& PRODUCTION DESIGNER

KVICKSILVER

ART FILM (TRAILER)

I min nya film Kvicksilver, skapar jag tillsammans med fyra ungdomar genom att prata om drömmarnas närvaro i vardagen och behovet av att vara rebell. Vi gestaltar nya berättelser genom lekfulla improvisationer och charader i kontexten av att vara i mellanlandet, barn och vuxen. Vi spelar med en slags slumpmässig ström av inre bilder. Projektet knyts samman genom ljudbilder när jag på ett lekfullt jag följer de medverkande och allt grundmaterial är samlat från vistelsen på Rävemåla Residensy programme 29/6-30/7-18. Arbetet sattes också i ett annat viktigt perspektiv på grund av bränderna i Sverige/ Europa och när nystartade bränder väntades att starta i vårt område, var det dags att ta beslut.Termometern slog i höjden och infrastrukturen i Spanien var på väg att slås ut på grund av chockvärmen. Klimathotet blev ett faktum. Samtidigt var det förberedelser för riksdagsval och främlingsfientliga organisationer/partier gjorde sin frammarsch mer och mer framträdande.

 

Kvicksilver är en poetisk film och ett tidsdokument från sommaren 2018. En film uppbyggd av dagboksanteckningar och ljudbilder. Jag kommer ta in radioklipp i filmen för att döda illusionen av att ”allt är bra”, i ett annars drömlikt och mjukt flöde.

Här finns en bohemisk trädgård, en sjuk duva, varma hav, barn som omväxlande pysslar med saker och spelar rollspel, dagdrömmar om vargar som springer på gården och oväntade nattliga besök - och en kvinnogestalt som kikar i en spegel som vänder inåt mot utåt, samtidigt rullar en textremsa: ”Spegel dag 9. I natt vaknade jag av doften av cigarettrök som sipprade in från myggnätet. Jag hörde också två mansröster”. Här finns också skildringar om barn som pga tristessen hittar på lekar som urartar. Det är ett suggestivt band av scener, i ordning, fast med text som kanske inte alltid stämmer överens med bilden.

In my new film Qvicksilver, I create by talking with four young people about the dreams' presence in everyday life and the need to be a rebel. We create new stories through playful improvisations and charades in the context of being in between children and adults. We play with some kind of random stream of inner images. The project is linked by sound images when I follow the participants. All the basic material is collected during the stay at Rävemåla Residensy program 29/6 - 30/7-18. The work was also put in another important perspective because the fires in Sweden/ Europe and when new fires were expected to start in our area, it was time to make decisions. The thermometer went up and the infrastructure in Spain was about to be extinguished because of the shock heat . The climate threat became a fact. At the same time, preparations for parliamentary elections and xenophobic organizations/ parties made their progress more and more intrusive.

 

Quicksilver is a poetic film and a time document from the summer of 2018. A film made up of diary notes and sound images. I will bring in the radio clips in the movie to kill the illusion of "everything is good", in an otherwise dreamy and soft flow. Here you will find a bohemian garden, a sick pigeon, warm sea, children who alternate play with things and play role playing, daydreaming about wolves running on the farm and unexpected nightly visits - and a female figure looking into a mirror facing inwardly, at the same time rolls a text strip: "Mirror Day 9. In the night I woke up with the smell of cigarette smoke that siped trough the mosquito net. I also heard two men's voices. " There are also descriptions about children who, because of the boredom will start the games that gets chaotic and out of hand. It is a suggestive band of scenes, in order, fixed with text that may not always match the picture.

OTHER PROJECTS

HÉRON – FRAGRANCE OF VIOLENCE

Art Film

TIMESPACE

Installation

I SKUGGAN AV EN HIMMEL

Photo

NATALIE SUTINEN

 


Artist, director

& production designer

GET IN TOUCH


Studio address: Tobaksvägen 32, Farsta

Email:kontakt@nataliesutinen.se

© Copyright. All Rights Reserved.