Drömfångaren

NATALIE SUTINEN


ARTIST, DIRECTOR

& PRODUCTION DESIGNER

DRÖMFÅNGAREN


Rånäs slott mellan 1 juli-31 august 2017

I tältstäder för hemlösa, flyktingar som tvingas att leva under förhållanden som finns beskrivna i stommen av våra sängar. Sover vi gott? Som leksaken vi köper i många varuhus finns där spiralen Slinky; en trappfjäder som, när du släpper den nerför en trappa så vandrar den helt av sig själv. Likt slinky så består mitt verk av av spiraler. Ett platsspecifikt verk för Rånäs slott. En perfekt kontrast till hemlöshet. Min installation som är 4 uppställda tält av råa sängstommar, breder ut sig i parken likt ett blivande tältläger. Som en kommentar till den cirkulära tiden där cirkel följer cirkel utan början och slut. Idag har antalet flyktingar ökat på grund av fler krig, och att konflikterna i världen har ökat. En ny utveckling har förvärrat situationen för flyktingar, då allt fler länder vägrar att ta emot dem och stänger sina gränser. Ett klimat av xenophebia breder ut sig på grund av en politisk retorik som målar upp flyktingarna som terrorister. Men flyktingar kommer inte med kriget. De flyr ifrån kriget.

En oförutsett hög siffra i de senaste beräkningarna, 65,3 miljoner människor, har fördrivits från sina hem på grund av krig och förföljelse, rapporterar FN: s flyktingkommissariat (UNHCR). Den nya siffran är inte bara ett rekord för 2000-talet, det är också första gången siffrorna har passerat 60 miljoner – vilket innebär att en av varje 113:e människa i världen är nu antingen asylsökande, internflykting eller flykting, säger FN. Hälften av dem är barn.

 

 

I tältstäder för hemlösa, flyktingar som tvingas att leva under förhållanden som finns beskrivna i stommen av våra sängar. Sover vi gott? Som leksaken vi köper i många varuhus finns där spiralen Slinky; en trappfjäder som, när du släpper den nerför en trappa så vandrar den helt av sig själv. Likt slinky så består mitt verk av av spiraler. Ett platsspecifikt verk för Rånäs slott. En perfekt kontrast till hemlöshet. Min installation som är 4 uppställda tält av råa sängstommar, breder ut sig i parken likt ett blivande tältläger. Som en kommentar till den cirkulära tiden där cirkel följer cirkel utan början och slut. Idag har antalet flyktingar ökat på grund av fler krig, och att konflikterna i världen har ökat. En ny utveckling har förvärrat situationen för flyktingar, då allt fler länder vägrar att ta emot dem och stänger sina gränser. Ett klimat av xenophebia breder ut sig på grund av en politisk retorik som målar upp flyktingarna som terrorister. Men flyktingar kommer inte med kriget. De flyr ifrån kriget.

En oförutsett hög siffra i de senaste beräkningarna, 65,3 miljoner människor, har fördrivits från sina hem på grund av krig och förföljelse, rapporterar FN: s flyktingkommissariat (UNHCR). Den nya siffran är inte bara ett rekord för 2000-talet, det är också första gången siffrorna har passerat 60 miljoner – vilket innebär att en av varje 113:e människa i världen är nu antingen asylsökande, internflykting eller flykting, säger FN. Hälften av dem är barn.

 

 

NATALIE SUTINEN


 


Artist, director

& production designer

GET IN TOUCHStudio address: Tobaksvägen 32, Farsta

Email:kontakt@nataliesutinen.se

© Copyright. All Rights Reserved.